Regel nummer 1 i konflikthåndtering:
LYT, LYT, LYT – og FORSTÅ, før du selv vil forstås.

– Og GUD hvor er det svært! At lytte og forsøge virkelig at sætte sig i den andens sted, når man står og er edder spændt RASENDE OG SÅRET på én gang – (for ja, som oftest er vi vrede fordi vi er blevet rigtig sårede)..

  • Målet med konflikthåndtering er at løse konflikten, ikke at optrappe den.
  • Målet med konfliktløsning er også at have fokus på det der VIRKER DERUDE på sigt for relationen og er løsningen for begge parter – ikke på, hvem der ”vinder” eller ”taber” konflikten.
  • Begge skal gerne gå derfra som vindere – hvilket vil sige klogere på hinanden og sig selv.
  • Hvis konflikter håndteres, kan de fortælle dig så meget om dig selv og den anden! Det er på den måde en gevinst at have dem, hvis I lærer at håndtere dem.

Første trick er, imens du står der i konflikten, at ”træde et skridt tilbage”. Stop dig selv i at ”kaste op med ord” på den anden, for det er sårende og tjener ingen af jer. Overvej, om I skal tage en snak nu eller vente. Ofte er det godt lige at ”køle ned”. I det mindste at gå en tur eller lignende – eller vente til en anden dag. For det kræver OVERskud at konfliktløse. Så I skal helst begge to være i mest mulig overskud.

Og så er det vigtigt at begge parter ved, at første opgave for BEGGE parter er at LYTTE til den anden. – Virkelig at prøve at sætte sig i den andens sted ALT det man kan i den situation, konflikten udsprang af. Stille nysgerrige spørgsmål, som: ”Hvornår blev du først vred?” og: ”

Hvad blev du vred over?”, ”Hvad synes du jeg kunne have gjort anderledes?”, ”Hvad fik det dig til at føle at jeg gjorde eller sagde sådan?” ”Hvilke tanker fik du da?” osv. HV-spørgsmål, som vi kalder dem.

Din opgave er, uden at vurdere på, hvordan den anden klarer sig med samme opgave (!), at holde dig til at kunne nå frem til en forståelse af, hvorfor den anden blev så vred eller såret. Led efter årsagen og find forståelsen ved at stille alle disse nysgerrige, anerkendende ikke dømmende spørgsmål. Det er kunsten. Den anden part vil føle sig hørt og anerkendt, og det beroliger selvsagt også den anden part, da hele problematikken mellem to vrede mennesker handler om, at de ikke forstår hinanden. Så at du viser, at du begynder langsomt at kunne forstå, hvor den anden kommer fra samtidig med, at du selvfølgelig ikke giver slip på din oplevelse af situationen, vil konflikt(op)løse.

Gradvist vil den anden blive nysgerrig på, hvordan du da forstod situationen, når vedkommende kan se, at det langsomt går op for dig, hvad den anden følte og tænkte i situationen.

Det værste man kan gøre under en konflikt er enten at skændes og såre hinanden med dumme ord, hvor begge er “i det røde felt” og/eller ikke at få talt om konflikten. Ingen af delene løser noget.

Ofte bunder konflikter mellem to parter, der holder af hinanden, ofte i misforståelser og/eller dyb sårethed – fordi I i virkeligheden jo betyder noget ganske særligt for hinanden. Måske er det kun denne person, der kan såre dig i den grad, som du er blevet såret. Og så er det jo også det værd at forsøge at konfliktløse.

I Terapifyn.dk kan vi guide par i at konfliktløse, hvis I ikke kan se jer ud af konflikten og den bliver ved med at smerte. Vi hjælper med redskaberne imellem kærestepar, ægtepar. søskendepar, venindepar, vennepar og på arbejdspladsen.

Kh. Lone Lytken Nielsen, Aut. Psykolog

Terapifyn.dk