Hej igen, og glædeligt forår derude 🙂

Nu er vi nået til 3. del af øvelsen, “Vælg dit liv”, og det er nu, du skal finde dine papirer frem og din liste med værdier, som du trak ud af din 90-års fødselsdagstale i del 2.

Dit værdihierarki

Nu gælder det om at sætte dine værdier i rangorden alt efter, hvor betydningsfulde de er for dig. Du tegner en pyramide, hvor bunden i pyramiden skal udgøre din vigtigste værdi. Bunden er nemlig fundamentet i dit værdihierarki – og på mange måder kan denne værdi altså også siges at afspejle dit livsfundament. Det kan for eksempel være dit helbred, din familie eller din følelse af tryghed. Dernæst indsætter du den næstvigtigste værdi osv.

Der skal være plads til 10 værdier i din værdipyramide. Det kan være svært at finde ud af, hvad der skal komme først/ligge nederst – tryghed f.eks. eller familie? Men du udfører opgaven på samme måde som beskrevet i del 2 – jf. beskrivelsen i del 2.

Til refleksion

Når du har dine 10 værdier indplaceret, så er næste opgave da at spørge dig selv om, om det er rigtigt, at værdihierarkiet skal se sådan ud? Gør dig lige bevidst, hvordan dit hierarki egentlig ser ud. Er der noget, der overrasker dig? Lav blot en mental note om det.

En ofte overset værdi under denne øvelse kan være værdien “variation” eller “personlig eller faglig udvikling”. Udvikling bringer os nye steder hen i os selv og i verden. Vejen ud i det ukendte kan medføre usikkerhed, tvivl, angst og bekymring, men hvis vi ikke vover, så mister vi os selv, som den eksistentialistiske filosof, Søren Kierkegaard så rigtigt skrev om. Husk at have dig selv med i al udvikling. Nænsom udvikling er som oftest den udvikling, der også varer ved og som gør, at du ikke føler dig presset eller stresset under din udvikling. Du må gerne frustreres under udvikling (ellers finder der ingen udvikling sted” men kun frustreres optimalt – ikke maksimalt.

Tal på værdierne

Næste skridt i øvelsen er at tage hver værdi og spørge dig selv om 2 ting: 1) På en skala fra 1-10, hvor meget ønsker jeg så, at denne værdi fylder positivt i tid og tanker? Det kan f.eks. være, at du gerne vil have, at tryghed skal fylde 8 i dit liv fra 1-10. Næste spørgsmål er da, “hvor meget fylder tryghed reelt i dit liv nu på samme skala?” Da kan det være, at du svarer 5.

Differencen på ønsket og nuværende livssituation

Når du har gjort dette ved alle 10 værdier, så udregner du differencen på dit ønskede fyld af værdien i dit liv ift. hvad den reelt fylder i dag. Måske har du f.eks. behov for og et ønske om at partnerskab fylder til 6 i dit liv, men nu fylder den 0. Her er så en difference på 6.

Vidste du, at du kan få foretaget et parforholdstjek ved vores parterapeut og sexolog, Vibeke Lemvig Nielsen? F.eks. kan i her arbejde med jeres forskellige behov, ønsker og værdier – for nogle gange kan din partners behov og ønsker jo være anderledes end dine. 

Hvor er du ikke i kontakt med dig selv mon?

Derefter ser du nysgerrigt – uden at dømme dig selv på – hvor differencen er størst og næste skridt i øvelsen handler om at kigge nærmere på den værdi, hvor der er størst difference, dvs. størst afstand mellem dit behov og ønske og din aktuelle situation. Er der to værdier, hvor differencen er lige stor, vælger du den værdi, der ligger nederst (og derfor er vigtigst) at arbejde videre med.

Næste del af øvelsen vil omhandle dit arbejde med konkret at få denne værdi til at fylde mere og mere i dit liv til du når dertil, hvor den fylder, som du har behov for og ønske om.

Til refleksion

Nogle gang kan vores ønske om, hvor meget en værdi fylder være påvirket af ude fra forventninger og egne forestillinger om, hvad der vil gøre os glade og hele mennesker. Det er kunsten at skelne mellem DIG og dit væsen og hvad, der egentlig ikke “taler til dig følelsesmæssigt” men hvad der på ét eller andet tidspunkt i dit liv alligevel er blevet et forestillet ønske om, “at hvis jeg nu tabte mig 6 kilo, så ville jeg blive glad”, eller “hvis jeg fik børn og en familie, ville jeg blive glad” eller hvis jeg “havde det og det job”, ville jeg blive glad. Spørgsmålet er, om det er det konkrete job f.eks., der vil gøre dig glad eller den følelse du får, når du fik jobbet, der ville gøre dig glad? Og kan følelsen opstå ved andre aktiviteter og oplevelser end ved kun lige at få det job f.eks.?

Vi “ses” til del 4 af øvelsen, hvor vi skal ud i verden og foretage os nogle ting ud fra dine værdier. – Så glæd dig! 🙂

Dine kommentarer og feedback herunder er hjertens velkommen! HAr du evt. uddybende spørgsmål, så svarer jeg meget gerne på dem også.

Bh.

Lone Lytken Nielsen

Aut. Psykolog