Kære dig

Så er vi nået til 4. del af “Vælg dit liv-øvelsen”.

I fjerde del af øvelsen, skal du nu til at handle i livet på dine værdier. Du har dit værdihierarki opstillet og du har fundet frem til – via nysgerrig mærken efter og refleksion – hvad der er vigtigst for dig og hvor du ikke lever i overensstemmelse med dine værdier.

Det skal du derfor til at gøre nu. Jeg skrev i del 3: “.. næste skridt i øvelsen handler om at kigge nærmere på den værdi, hvor der er størst difference, dvs. størst afstand mellem dit behov og ønske og din aktuelle situation. Er der to værdier, hvor differencen er lige stor, vælger du den værdi, der ligger nederst (og derfor er vigtigst) at arbejde videre med.” 

Udvælg to værdier

Med udgangspunkt i den tilgang, finder du altså de to værdier, hvor der er størst difference mellem ønsket og nuværende tilfredsstillelse for dig. Dvs., at disse værdier, er du i underskud af, og opgaven bliver nu derfor at få denne værdi til at fylde mere – indtil du er tilfreds med hvor meget den fylder – i dit liv.

For at få en værdi til at fylde mere i dit liv, skal den både have en plads i dine tanker, adfærd og bevidste handlinger.

.. og 2 værdiveje

Vi starter med at handle, for når du bevidst vælger at handle hen mod værdien for at få denne værdi til at fylde mere på en positiv og selvopløftende måde, så vil din adfærd (som er ubevidst handling), tanker og følelser, følge trop automatisk – hvis du altså er indstillet på at yde en bevidst og ihærdig indsats for det.

Når du begynder at handle mod din positive værdi, så vil du allerede ved din første handling være på rette vej. At beslutte sig for noget er størstedelen af udviklingen. De næste skridt handler om at gøre det, der skal til for at få værdien til at fylde mere – og så er du på vej – du er da på din værdivej i livet.

Er du oprigtig motiveret, så du kan tage ejerskab og få det til at ske?

Men først: Er du motiveret for, at få denne værdi til at fylde mere i dit liv? Er du rede til at tage ejerskab for denne udviklingsproces? Reflektér lige over dette lidt og stil dig selv spørgsmålene:

Hvad ville det betyde for dig, hvis den kom til at fylde mere? 

Hvad hvis den ikke kommer til at fylde mere i fremtiden – hvordan vil du så få det?

Hvis du er nok motiveret for at få denne værdi til at fylde mere, så skal det også nok lykkes for dig. Kunsten er at guide dig selv via følgende retningsliner og øvelser og at blive ved og ved og ved – også selvom du i dine handle- og tankevaner vil komme til at “falde af hesten” og komme “på afveje” – så vil du kunne komme “op på hesten” igen. – Lone Lytken

Tricket er ..

Der er nogle uvurderligt gode råd, som psykologien har samlet sammen til dig på dette område:

  1. Hvis det skal lykkes, skal du tage ejerskab over processen. Det er kun dig, der kan få værdien i dit liv til at fylde mere, og du gør det for dig selv. At bebrejde verden eller andre på din, hjælper intet. Så må du i stedet tænke uden om dem og/eller tænke kreativt.
  2. På din værdivej, skal du nu indsætte konkrete handlinger, der gør, at værdien vil komme til at fylde i dit liv allerede fra i dag eller i morgen.

Et eksempel:

F.eks. kan en værdi være: “Sundhed”. For at få sundhed til at fylde mere, hvilke konkrete handlinger skal du i dag og i morgen da gå i gang med? Først skal sundhed defineres. Hvad er sundhed for dig? Er det at tabe dig, stoppe med at ryge, at vær ei indre ro og balance, at kunne yde mere? Som psykolog anser jeg sundhed for at være fysisk og psykisk sundhed, og det betyder for mig at se, at der eksisterer en balance mellem udfordringer/udvikling og restitution, hvor man på en sikker men nænsom vis udvikler sig. Derfor ville det ikke give mening for mig at begynde på en streng diæt eller at opstille urealistiske mål for min træning uden at tage hensyn til min psyke og livskvalitet. Det skal hænge sammen det hele. Så pas på med hvad du ønsker dig, for du får det måske, og processen skal være god.

Processen udgør din tilværelse og dermed dit liv!

Meget vigtigt for denne “Vælg-dit-liv-øvelse” er: Det er ikke målet men processen – dit liv – det drejer sig om. Sundhed er i den forstand f.eks. at finde balance mellem restitution og træning og mellem sund mad og at man også godt må spise noget lækkert af og til. Altså at finde en måde hvorpå du kan leve i sundhed – hvilket ikke er det samme som at sætte et bestemt mål om at kunne passe de og de jeans eller eje 10 kg. mindre om 3 måneder. Det er dermed en livsstilsændring vi her vil opnå – ikke en tidsbegrænset målsøgning.

En konkret handling for at få “sundhed” til at fylde mere i dit liv, kunne derfor være at indmelde mig i et fitnesscenter og at lægge en realistisk plan for træningen, som harmonerer med mine andre gøremål og med min krop og psyke. Første handling bliver altså ikke at træne men blot at få meldt mig ind. Nu når jeg kender mig selv, og nu når det skal være noget, der realistisk set bliver en blivende træning i mit liv, så ved jeg, at jeg vil holde motivationen ved at træne med én jeg kender, som har nogenlunde samme træningsbehov, som jeg har. Altså bliver næste konkrete handling på værdivejen at kontakte denne ven. Hvis denne ven ikke er med på den, prøver jeg næste relation osv. Hvis ingen jeg kender har samme behov som jeg, så skal jeg tænke kreativt.

Begynd nu på din livsrejse ud fra dine oprigtige værdier

Forsøg dig lidt frem, indtil vi “ses” igen til næste skridt i øvelsen. Prøv nogle handlinger af ift. få værdien til at fylde realistisk, blivende og selvopløftende for dig i dit liv. Værdien skulle jo gerne være kommet for at blive. Derfor må den ikke blive for dominerende eller fylde på en negativ måde for dig. Den skal fylde positivt. Hvordan kan du få dine to værdier til hver især at fylde mere i dit liv i:

  • Tanke
  • Intention
  • Og den vigtigste: Handling fra allerede i dag eller i morgen? – Når du handler allerede i dag eller morgen – så får du følelsen og belønningen allerede i dag eller i morgen! Ja, når du har truffet valget om at handle helt inde i dig selv og givet digs elv løftet – så kommer følelsen af at være på rette vej allerede. Er det ikke rigtigt?

Sæt dig ned og brainstorm på det med dig selv og/eller en ven, du har tillid til.

Værdirejsen begynder

Du skal nu begynde på rejsen. Ved handling får vi det til at ske. Uden handling forbliver det blot en god intention. Og gode intentioner er fine nok men de batter intet. Dit liv skal ikke blot være en god intention, skal det?

Hvad end du gør, så opgiv ikke. Det er altid svært i starten. Vi må prøve os frem ved “trial and error”, hvor vi prøver noget af og ser hvordan det virker for os. Måske skal du justere på det løbende. Hvad virker bedst for dig ift. at få værdien til at fylde?

Gå ikke glip af næste del af øvelsen, hvor yderligere meget vigtige tip ift. rejsen og værdivejene gives.Held og lykke så vidt! 🙂

– Lone Lytken, aut. psykolog